logo nieuw

Herroeping / Retour

U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Beauty-Factor mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van uw reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen.


Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het product moet in verkoopbare staat verkeren. Beauty-Factor controleert het geretourneerde product zorgvuldig op beschadigingen en gebruikssporen. 


Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van, via onderstaande link, de mail voor herroeping in te vullen en verzenden aan Beauty-Factor. Zo snel mogelijk, maar binnen 3 dagen vanaf de dag na bevestigingsmail van Beauty-Factor, zendt u het product terug of overhandigt u dit aan Beauty-Factor. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 


Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Beauty-Factor vergoedt alle betalingen van u, exclusief eventuele verzendkosten door Beauty-Factor in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u Beauty-Factor de herroeping meldt. Beauty-Factor mag wachten met terugbetalen tot deze het product heeft ontvangen. Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heeft u de bestelling vooraf betaald, dan storten wij dit direct terug. Het bedrag staat binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verwerking van het terour op je rekening. 


Uitsluiting herroepingsrecht
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Beauty-Factor geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Goederen beschadigt zijn door de klant of door de klant zelf een artikel trachten te herstellen.
  • Indien er bij een geretouneerd product beschadiging of gebruikssporen aanwezig zijn. Wilt u het beschadigde of gebruikte product terug, dan kan dit tegen vergoeding van verzendkosten of u komt het product ophalen.


Product beschadigd of kapot?
Heeft u een beschadigd of kapot product ontvangen of is dit kapot gegaan binnen de bedenktijd van 14 dagen? Als het mogelijk is, ruilen we het beschadigde of kapotte product zo snel mogelijk. Meld je klacht hieronder zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf ontvangst.

Voor de uitgebreide herroepingsrecht verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden!!
 


Formulier voor herroeping

Mail ons (info@beauty-factor.nl) wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Vul via de link de gevraagde gegevens volledig in. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wanneer uw herroeping in behandeling is genomen ontvangt u van Beauty-Factor een mail met daarin de handelswijze van het retourneren.